Home page > Palebná baterie aktivní zálohy

Palebná baterie aktivní zálohy

 

Aktivní zálohy a jejich výcvik u 13. dělostřeleckého pluku

 

 

Dnem 3. července 2016 bude zahájen výcvik aktivních záloh také u 13. dělostřeleckého pluku a bude vytvořena záložní výcviková baterie, z větší části na základě palebné baterie 152mm samohybných kanónových houfnic „DANA“, tvořena četou řízení palby a dvěma palebnými četami 152mm ShKH.

Začlenění jednotky AZ u útvaru

Nově vznikající jednotka aktivní zálohy u 13. dělostřeleckého pluku je samostatnou součástí útvaru, z organizačního hlediska podléhá veliteli pluku. Skládá se ze dvou palebných čet a čety řízení palby. Vedle 3 vojáků z povolání ji tvoří sedmdesátčtyři příslušníků aktivní zálohy.

Záměr zařazení jednotky AZ do života mateřského útvaru

Jednotka je určena pro přípravu odborníků a specialistů dělostřeleckých odborností. Úkolem baterie bude zvládnutí všech činností potřebných ke zvládnutí poskytování dělostřelecké podpory mechanizovaných jednotek.

Počítáme s její účastí při vojenských cvičeních, primárně na území ČR. Důraz bude kladen na společný výcvik vojáků z povolání a příslušníků aktivní zálohy včetně ostrých střeleb z děl, který má přispět k vzájemnému sladění a secvičení.

Záměr výcviku jednotky AZ a jeho koordinace s výcvikem vojáků z povolání

Výcvik příslušníků aktivní zálohy bude zaměřen především na základní taktické drily, střelby, řidičskou a technickou přípravu, palebnou službu a zabezpečení palby dělostřelectva. Výcvik bude realizován systémem dvou 14-ti denních cvičení ročně, přičemž minimálně jedno z nich bude realizováno v rámci cvičení pluku. Prioritou bude sladění s příslušníky 13. dělostřeleckého pluku, neboť aktivní záloha bude jeho nedílnou součástí.

Technika, výzbroj a výstroj, kterou budou používat AZ

Výcvik bude probíhat primárně na 152 ShKH DANA vz. 77 pro tuto potřebu vyčleňovaných od dělostřeleckých oddílů. Každý příslušník bude vyzbrojen dlouhou osobní zbraní. Součástí výstroje jednotlivce bude dále ochranná maska a převlek, taktická vesta a přilba. Další výstroj a výzbroj bude jednotce přidělena dle aktuálních potřeb pro splnění konkrétního úkolu.

Specifické nároky na příslušníky AZ dané charakterem jednotky

Příslušníci aktivní zálohy musí být zdravotně způsobilí, fyzicky a psychicky odolní. Na základě vyhlášky č. 103/2005 Sb., o zdravotní způsobilosti k vojenské činné službě, jsou stanoveny požadavky na tělesnou výšku pro obsluhy samohybných děl od 155 cm do 185 cm a pro řidiče samohybných děl od 160 cm do 185 cm. Dále na základě nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, je stanoven hygienický limit pro hmotnost ručně manipulovaného břemene přenášeného ženou při občasném zvedání a přenášení na 20 kg, jsou místa osádek ShKH nevhodné pro ženy. Pro výkon některých systemizovaných míst je předpoklad k získání bezpečnostní prověrky.

Palebná baterie AZ 13.dp - struktura

 

Brožura AZ 2017 ke stažení níže (kliknněte na obrázek):

Jak vstoupit do Aktivní zálohy nebo se přihlásit na Dobrovolné vojenské cvičení (DVC):

  • On-line vyplněním registračního formuláře ZDE

  • Osobně při návštěvě rekrutačního střediska AČR (celkem 10x v ČR) adresy a kontakty ZDE

  • Osobně při návštěvěvě krajského vojenského velitelství (KVV), které najdete v každém krajském městě, adresy a kontakty ZDE

Kontakt na 13.dp - bližší informace:

  • starší instruktor skupiny pro řízení AZ - praporčík Martin ČERNÝ
  • telefon: 973 370 711, mob. 604 470 899
  • fax: 973 370 945
  • e-mail: 13dp.aktivnizaloha@seznam.cz

 

Nahoru