Home page > Aktuality > Třináctka úspěšně doma

Třináctka úspěšně doma

Mariánské náměstí na Svaté Hoře u Příbrami bylo po sedmi měsících přesně na den v úterý 3. února 2009 znovu svědkem slavnostního nástupu příslušníků 13. kontingentu Armády České republiky, který se tentokrát konal při příležitosti úspěšného návratu ze zahraniční mise KFOR.

Vojáky 13. kontingentu po splnění úkolů v operaci „Joint Enterprise“ v Kosovu zpět v České republice přivítal náměstek ministryně obrany František Padělek společně se zástupcem ředitele Společného operačního centra plukovníkem Jaroslavem Kankiou , zástupcem velitele společných sil - velitelem pozemních sil brigádním generálem Miroslavem Žižkou a velitelem 13. dělostřelecké brigády plukovníkem gšt. Jánem Kožiakem.  Mezi hosty nechyběl ani senátor Parlamentu ČR a starosta města Příbram Josef Řihák, starosta městyse Jince Josef Hála a další významní hosté z armádního i veřejného života.

Po úvodních ceremoniích náměstek Padělek nejprve předal kpt. Michalu Šustrovi medaili Generálního tajemníka NATO „Za službu ve spolupráci s NATO v souvislosti s Balkánskou operací“ a medaili od náčelníka Generálního štábu ozbrojených sil Slovenské republiky „Za službu v mírových a pozorovatelských misích“a to za vynikající spolupráci se slovenskými kolegy. Posléze společně s přítomnými hosty dekoroval velitele 13. kontingentu podplukovníka Jiřího Ročka a 399 příslušníků v jeho podřízenosti medailí ministryně obrany „Za službu v zahraničí“.

Dalších dvacet jedna vojáků kontingentu převzalo z rukou  prvního místopředsedy republikového výboru Československé obce legionářské plukovníka Jindřicha Sitty pamětní odznak Československé obce legionářské a to za vzornou reprezentaci v zahraničí, propagaci a rozšiřování legionářských tradic v souladu s odkazem dělostřelců od Jasla. Plukovník Sitta následně dekoroval bojový prapor 132. smíšeného dělostřeleckého oddílu, který tvořil jádro 13. kontingentu, legionářskou stuhou.

Náměstek František Padělek v projevu k nastoupeným vojákům zdůraznil:“Své úkoly jste splnili na výtečnou. Také Vaší zásluhou se v Kosovu neobjevil začarovaný kruh zla, špatných historických reminiscencí a etnického násilí, které vede k radikalismu, anarchii a zhoršování životní úrovně obyvatel“. Dále dodal: …“Působení 13. kontingentu AČR a Záložní roty MNTF( C) KFOR bylo velmi úspěšné a zcela popřelo pověru o nešťastné třináctce“. Na jeho slova navázal a vojáky zpět doma přivítal i starosta Příbrami Josef Řihák.

Velitel kontingentu v závěrečném proslovu mimo jiné řekl:„Jsem moc rád, že jsem dostál svého cíle, který jsem si předsevzal před odjezdem do Kosova a ten byl dovést všechny zpět do ČR ve zdraví a v plné síle. ….. podařilo se a dnes tu stojíte všichni se vztyčenou hlavou a se ctí, protože Vaše plnění úkolů v průběhu mise získalo velký respekt, úctu a uznání nejen od představitelů jiných národností, ale i od samotných obyvatel Kosova“.

V závěru slavnostního nástupu podplukovník Roček předal ředitelce Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí – Klubu IC Klubíčko  Beroun paní Aleně Peckové symbolický darovací šek od příslušníků kontingentu v částce 47.747,-Kč. Tato částka byla v průběhu šesti měsíců získána v rámci dobrovolné sbírky vojáků 13. kontingentu a bude použita na nákup tříkolek pro zdravotně postižené děti a mládež.

Fotogalerie

Nahoru