Home page > Aktuality > Libavá se otřásala pod salvami dělostřelců

Libavá se otřásala pod salvami dělostřelců

Srubový tábor Smilov se stal ve dnech 9.-19. února 2009 dočasným domovem vojáků ze 131. smíšeného dělostřeleckého oddílu z Pardubic, kteří do Vojenského výcvikového prostoru Libava přijeli splnit úkoly nácviku střelby a řízení palby s bojovou ostrou střelbou. Samotnému nácviku ještě předcházela vševojsková příprava, střelby z ručních zbraní a výcvik v řízení pásových vozidel a v závěru prvního týdne vyvedení i příprava dělostřeleckých odborností za řízení velitele oddílu podplukovníka Jiřího Kývaly. Tím byly splněny všechny předpoklady k provedení nácviku střelby a řízení palby s bojovou ostrou střelbou, který ve dnech 16. – 18. února 2009 řídil velitel 13. dělostřelecké brigády plukovník Ján Kožiak.

Cílem cvičení bylo oddíl v sestavě brigádního úkolového uskupení „Task Force Raid“ prověřit v oblasti technického a taktického řízení palby s využitím systému řízení palby ASPRO i při jeho výpadku a dále jeho připravenost k plnění úkolů poskytování palebné podpory mechanizovaným jednotkám.

Do sestavy 131. smíšeného dělostřeleckého oddílu byla začleněna i minometná baterie 72. mechanizovaného praporu, jejíž příslušníci plnili jednotlivé palebné úkoly společně s dělostřelci. Střelby probíhaly z různých palebných postavení v závislosti na rozehrané taktické situaci a to ve dne i v noci.  Na činnost palebných baterií i jednotek dělostřeleckého průzkumu dohlíželi zkušení vojskoví a palební rozhodčí ze 132. smíšeného dělostřeleckého oddílu, kteří v každém okamžiku hodnotili jejich práci. I když cvičení probíhalo v drsných klimatických podmínkách libavských hor a nácvik dělostřelcům ztěžovalo husté sněžení, špatná viditelnost a silný vítr, mohl plukovník Kožiak při vyhodnocení konstatovat: „Stanovené úkoly nácviku byly splněny a vojáci v jeho průběhu  prokázali dobrou odbornou připravenost, rozhodnost a osobní nasazení, tolik potřebné v těchto náročných podmínkách“.

V návaznosti na probíhající nácvik střelby 131.smdo úkoly plnily i radiolokátory ARTHUR, které detekovaly všechny dělostřelecké i minometné výstřely. Jejich činnost byla součástí „Kontroly sladěnosti“ radiolokační čety 13. dělostřelecké brigády, kterou v prostoru Smilova a Velké Střelné řídil náčelník štábu podplukovník Josef  Medal. Tentokrát nešlo jen o zdokonalovací přípravu operátorů, sladění činnosti obsluh a zabezpečení směnnosti provozu, ale o komplexní přípravu celého týmu na reálné podmínky možného nasazení v zahraniční operaci včetně štábní a logistické podpory. Při vyhodnocení dvoutýdenního výcviku podplukovník Medal všem poděkoval za odvedenou práci a na závěr řekl: „Před námi je ještě mnoho úkolů, ale už teď vím, že se na vás všechny mohu spolehnout, důvěřuji vám“.

V úterý 17. února navštívil cvičící vojska zástupce velitele Společných sil – velitel pozemních sil brigádní generál Miroslav Žižka, který se zajímal o průběh ostrých bojových střeleb, fungování systému řízení palby ASPRO a připravenost obsluh radiolokátorů ARTHUR  k možnému nasazení v zahraničních misích.

Fotogalerie

Nahoru