Home page > Aktuality > Informace - Střelby z minometů v posádkovém cvičišti

Informace - Střelby z minometů v posádkovém cvičišti

Dne 7. 10. 2019 byla v posádkovém domě armády prezentována změna v režimu posádkového cvičiště Jince, která bude platná od roku 2020. Starostové přilehlých obcí mohli diskutovat jak s velením 13. dělostřeleckého pluku tak i s ředitelem VLS divize Hořovice panem Ing. Petrem Švadlenou nebo vedoucím CHKO Brdy panem Mgr. Bohumilem Fišerem.

 

Od roku 2020 bude opět v posádkovém cvičišti Jince probíhat střelba z minometů!

 

 

Udělení výjimky z nařízení NGŠ AČR – čj. 108-10/2011/DP-1618, kterým bylo rozhodnuto o částečném útlumu výcviku ve vojenském újezdu Brdy od 1. ledna 2012

S ohledem na potřebu 13. dělostřeleckého pluku zabezpečit výcvik s použitím minometných jednotek s minomety všech ráží zavedených v AČR, povoluji od 1. 1. 2020 níže uvedené prostory vševojskové střelnice posádkového cvičiště 13. dělostřeleckého pluku využívat pro bojovou střelbu z minometů podle stanovených a schválených protokolů ohrožených prostorů takto“:

I přes výstrahy a informační tabule se setkáváme s případy, kdy dochází k nerespektování zákazu vstupu do PC Jince. Zdůrazňujeme, že do současné doby není cvičiště očištěno od nevybuchlé munice a jde o jediné místo, kde dochází k intenzivnímu výcviku vojáků z povolání, neboť zbylá část CHKO Brdy je již po vyznačených stezkách zpřístupněna veřejnosti.

 

Tímto Vás žádáme, abyste respektovali pravidla zákazu vstupu z důvodu ochrany Vašeho zdraví a života.

 

Příklady informativních zákazových tabulí umístěných v Posádkovém cvičišti 13.dp - Výcvikovém táboře Jince.

 

Autor: kpt. Martin Sůva

Nahoru