Home page > Aktuality > Dělostřelci zápolili ve střelbě z pistole i samopalu

Dělostřelci zápolili ve střelbě z pistole i samopalu

Pěchotní střelnice na Bahnech se v pondělí 6. dubna 2009 stala dějištěm 1. ročníku Velké ceny velitele 13. dělostřelecké brigády ve střelbě ze služebních zbraní.

Dvacet přihlášených tříčlenných družstev ze všech součástí dělostřelecké brigády a útvarů posádky Jince se toho dne utkalo ve střelbě z pistole a ze samopalu. Ideální povětrnostní podmínky byly vstupním předpokladem pro dosažení dobrých výsledků, ale to byla deviza společná pro všech šedesát přihlášených střelců. To ostatní už bylo na každém jednotlivci a soutěžícím družstvu. A tak po vstupních oficialitách, rozlosování pořadí a poučení o bezpečnostních pravidlech mohl sportovní ředitel kapitán Tomáš Aubrecht dát pokyn k zahájení vlastního závodu. Další činnost byla již plně v rukách řídícího střeleb, který vydával stanovené pokyny, v jejichž závěru zaznívala vojenským prostorem ohlušující střelba. Nejlepších výsledků dosahovali Ti, kteří dokázali udržet na uzdě vlastní nervozitu, maximálně se soustředit a zúročit hodiny přípravy a tréninku. Samozřejmě nesmíme zapomenout na přirozený talent a trochu toho štěstí potřebného pro vítězství. A toho se dostávalo nejvíce družstvu ze Střediska obsluhy výcvikového zařízení Brdy, které na závěrečném nástupu převzalo z rukou velitele 13. dělostřelecké brigády plukovníka Jána Kožiaka kov nejcennější. Z vítězného družstva vzešel i nejlepší střelec celé soutěže, kterým se stal podpraporčík Jaroslav KUNC.

Pořadí nejlepších družstev:

1. místo Středisko obsluhy výcvikového zařízení Brdy
pprap. Jaroslav KUNC, pprap. Pavel ČECH, šrtm. Tomáš GOLD
2. místo 132.smíšený dělostřelecký oddíl – rota logistiky
prap.Petr HORA, pprap. Tomáš RICHTER, rtm. Petr BERNARD)
3. místo Velitelství 13.dělostřelecké brigády – velitelská baterie
pprap. Karel ŠEVČÍK, šrtm. Jan REINDL, rtm. Vlastimil HAVEL

Pořadí nejlepších jednotlivců:

1. místo podpraporčík Jaroslav KUNC
SOVZ Brdy
2. místo štábní rotmistr Jan REINDL
Velitelství 13. db - velitelská baterie
3. místo rotný Petr HOURA
132. smdo

Fotogalerie

Nahoru